"AZEMIS"Məhkəmə İdarəetmə Sistemi

Məhkəmə İclası Proseslərinin Protokollaşdırılması Sistemi

Sənədlərin İdarəetmə Sistemi

E-səhiyyə Kart Sistemi

İnteqrasiya Olunmuş Miqrasiya Məlumat Sistemi

Sahibkarlıq Sahəsində Aparılan Yoxlamaların Dövlət Reystri

Təcili Pul Köçürmələri

Siğorta Nəzarət Sistemi

Kitabxanalarda İnformasiya Proseslərinin Avtomatlaşdırılması

Qüvvədən Düşmüş Sənədlərin Dövlət Reyestri

Özünə Xidmət Alətlər Paneli