Distribüsiya

Bestcomp Group firması Eaton şirkətinin Azərbaycanda rəsmi distribütorudur.

 

Eaton – elektrik enerjisi ilə  təchiz etmənin, fasiləsiz təchizetmə mənbələrinin və sənaye avtomatikasının idarə edilməsi və bölüşdürülməsi üçün avadanlığın istehsalı sahəsində elektrik-texniki sənayesində dünya lideridir.