Vakansiyalar

Elektrik və elektronika üzrə mütəxəssis


35 yaşadək;

 

Tələb olunan əsas bacarıqlar:


Texniki ali təhsili olmalı;

Elektrik dövrələrinin əsaslarını bilməli;

Sabit cərəyan, 1 fazlı və 3 fazlı dövrələrdə gərginlik düşküsü, cərəyan, kabel en kəsiyi, itkiləri, yükün miqdarını hesablamağı bacarmalı;

Elektrik dövrələri ilə işlə əlaqədar praktiki vərdişləri olmalı;

Elektron cihazları modul və kart səviyyəsində, verilmiş təlimata uyğun təmir edə bilməli (hissələri dəyişərək sınaqdan keçirə bilməli);

Elektrik cihazlarının iş prinsipini bilməli;

Avtomatika cihazlarının iş prinsipini bilməli;


Xüsusi üstünlük verən cəhətlər:


Elektron dövrələri (tranzistor və OPAMP əsasında xətti dövrələr, impuls dövrələri) bilməli, rəqəmsal və məntiq elementlərinin tətbiqini və sınaqdan keçirməyi bacarmalı;

Mikrokontrollerlərlə iş təcrübəsi olmalı;

Mikrokontrollerləri proqramlamaq üçün  C++, C# və bu kimi dilləri bilməli;

Sxem, qurğu yığıb sınaqdan keçirə bilməli;

 

Əmək haqqı müsabiqədən sonra təyin olunacaq.

 

Bütün müraciət edənlərdən xahiş olnur ki, e-mailin “Subject” hissəsində soyadını yazsın və hansı sahə üzrə iş axtardığını göstərsin.