AZEMIS – Məhkəmə İdarəetmə Sistemi

E-səhiyyə Kart Sistemi

Təcili Pul Köçürmələri

Qüvvədən Düşmüş Sənədlərin Dövlət Reyestri

Məhkəmə İclası Proseslərinin Protokollaşdırılmasi Sistemi

İnteqrasiya Olunmuş Miqrasiya Məlumat Sistemi

Sığortaya Nəzarət Sistemi

Özünə Xidmət Alətlər Paneli

Sənədlərin İdarəetmə Sistemi

Sahibkarlıq Sahəsində Aparılan Yoxlamaların Dövlət Reyestri

Kitabxanalarda İnformasiya Proseslərinin Avtomatlaşdırılması