Həllər

Sığorta sektorunda


2007-ci ildə BestComp Group Azərbaycan sığorta bazarına sığorta fəaliyyətinin avtomatlaşdırılması proqram təminatını təqdim etdi. 2008-ci ilin yanvar ayında təklif olunan proqram təminatı Azərbaycanın aparıcı sığorta şirkətlərindən olan Standard Insurance-da həyata keçirilməyə başlandı. Tətbiq edilən proqram təminatı sığorta şirkətinin bütün departamentlərinin fəaliyyətlərinin avtomatlaşdırılmasına imkan verir və sığorta fəaliyyətinin sığorta məhsullarının satışından başlayaraq sığorta hadisələrinin təkrarsığortasınadək olan bütün mərhələlərini əhatə edir.