Məhsullar

bProLib - Elektron Kitabxana Sistemi


Təsviri:

 

"bProLib"-Elektron kitabxana proqram təminatı “Bestcomp Group” şirkəti tərəfindən işlənib hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə təsdiq olunmuş standartlara uyğun işləyir. Proqram təminatının əsas təyinatı kitabxanada informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılmasıdır.

 

Sistemin funksiyaları:

 

bProLib “Elektron kitabxana” proqram təminatının funksionallığı onun aşağıdakı sistem modullarının funksiyalarından formalaşır:

 • Administrator modulu;
 • Qeydiyyat modulu;
 • Kitabxana modulu;
 • Oxu zalı modulu;
 • Elektron kitabın yaradılması modulu;
 • Hesabatlar modulu.

 Administrator modulunun əsas funksiyalarına daxildir:

 • Proqram sisteminin idarə edilməsi;
 • İstifadəçilərin idarə edilməsi;
 • İstifadəçilərə məhdudiyyətlərin qoyulması;
 • Sistem istifadəçilərinin hüquqlarının təyin edilməsi;
 • İnformasiyanın məlumat kitabçalarına və kataloqlara daxil edilməsi;
 • Sistemdə bir neçə dillərin dəstəklənməsi (azərbaycan, ingilis, rus).

 Qeydiyyat modulunun əsas təyinatı:

 • Sistem istifadəçilərinin və oxucuların qeydiyyatı;
 • İstifadəçilərin səlahiyyətlərinin təyin olunması.

Kitabxana modulunun əsas funksiyaları:

 • Elektron kitabın saxlanması qaydalarının müəyyən edilməsi;
 • Elektron kitabların idarə edilməsi;
 • İnformasiyanın düzgünlüyünün yoxlanması;
 • Kitabdan istifadə prinsiplərinin təyin olunması.

 Oxu zalı modulunun əsas funksiyaları:

 • İstifadəçilərə kitabları oxu zalından götürmək imkanının verilməsi;
 • İstifadəçilərə kitabları oxu zalına qaytarmaq imkanının verilməsi;
 • Kitabların kənara qoyulmasının (bron edilməsinin) idarə edilməsi.

 Elektron kitabın yaradılması modulunun əsas funksiyaları:

 • Kağız üzərindəki kitabların elektron formata keçirilməsi;
 • Kitabların məlumat bazasında qeydiyyatı.

 Hesabatlar modulunun əsas funksiyaları:

 • Kitabxanadan götürülən və qaytarılan kitabların hesabatının hazırlanması;
 • Gecikmiş kitabların hesabatının hazırlanması;
 • Kitabxananın fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı hesabatların yaradılması.

 

bProLib “Elektron kitabxana” proqram təminatının informasiya təhlükəsizliyinin yüksək səviyyəsini aşağıdakılar təmin edir:

 • Sistem istifadəçilərinin autentifikasiyası;
 • Sistem istifadəçiləri üçün giriş hüquqlarının paylaşdırılması;
 • Kitablarla iş üzrə tarixin və statistikanın aparılması.

 

 Həllin imkanları və üstünlükləri:

 • Sistemin tətbiq edilməsi və istifadə edilməsi ilə bağlı məsrəflərin aşağı olması; 
 • Sifarişçinin biznes proseslərinə uyğun dəqiq uyğunlaşma; 
 • Mütəmadi işçi proseslərinin avtomatlaşdırılması; 
 • İşin səmərəlilinin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması; 
 • Sənədlərin emalı üzrə məsrəflərin azaldılması; 
 • Əməkdaşların işində və idarəetmədə səmərəliliyinin artırılması; 
 • İnformasiya resursları üzrə naviqasiyanın rahat olması üçün məlumatların nizamlanması, məlumat kitabçalarının və kataloqların formalaşdırılması; 
 • Resursların vahid klassifikatorunu daxil etmək imkanı; 
 • Daxili və xarici informasiya mübadiləsinin sürətləndirilməsi; 
 • Veb texnologiyaların istifadəsi; 
 • Avtorizasiya sistemləri və kitabxana resurslarına paylaşdırılmış giriş hesabına informasiyanın effektiv mühafizə olunması; 
 • Lazımi informasiyanın axtarışının sürətləndirilməsi mümkün olan bütün mənbələr və resurslar, açar sözlər və s. üzrə axtarış aparmaq üçün effektiv axtarış mexanizmlərinin təqdim edilməsi; 
 • Əməkdaşın giriş hüquqlarını nəzərə almaqla tapılmış informasiyanın ona təqdim edilməsi; 
 • Hədəf auditoriyalarına lazımi informasiyanın təhlükəsiz çatdırılması üzrə geniş imkanlar; 
 • İstifadə olunan mərkəzləşdirilmiş məlumat bazasının üstünlüyü: informasiya yarandığı yerdə məlumat bazasına bir dəfə daxil olunur və dəfələrlə lazım gələn yerlərdə istifadə olunur.

  

Sistemin tətbiqi:

 

bProLib “Elektron kitabxana” proqram təminatı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasının kitabxanasında tətbiq edilmişdir.

  

Bestcomp Group şirkətinin üstünlükləri:

 

Mütəxəssislərimiz təcrübəli və müvafiq sertifikatlara malikdir. Şirkət illər boyu təcrübəsinə əsaslanmış və dünyanın proqram təminatı üzrə aparıcı şirkətlərinin texnologiyaları əsasında layihər həyata keçirmişdir.

Bestcomp Group şirkətinin keyfiyyət sistemi ISO 9001-2008 üzrə sertifikatlaşdırılmışdır. Bu, daxili biznes-proseslərin keyfiyyətini, bununla da sifarişçilər üçün layihələrinin işlənməsinin yüksək keyfiyyətini təmin edir.