Məhsullar

bProReg - Sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində aparılan yoxlamaların dövlət reyestri

"bProReg"- Sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində aparılan yoxlamaların dövlət reyestri proqram sistemi Bestcomp Group firması tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. Sistem Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə təsdiq olunmuş standartlara uyğun işləyir. Sistem sahibkarlıq fəaliyyətində keçirilən yoxlamaların reyestrini aparan dövlət informasiya resursudur.

bProTrs - Təcili pul köçürmələri sistemi

"bProTrs"-Təcili pul köçürmələri proqram sistemi Bestcomp Group firması tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. Sistem Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə təsdiq olunmuş standartlara uyğun işləyir.

bProDgr - Azərbaycan Respublikası ərazisində Təhlükə Potensiallı Obyektlərin Dövlət Reyestri

"bProDgr"Azərbaycan Respublikası ərazisində Təhlükə Potensiallı Obyektlərin Dövlət Reyestri proqram təminatı Bestcomp Group şirkəti tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. Sistem, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə təsdiq olunmuş standartlara uyğun işləyir. Sistem ölkədə  təhlükə potensiallı obyektlər barədə informasiyanın toplandığı dövlət informasiya resursudur.

Microsoft Dynamics NAV - Kadrların, əmək haqqının və insan resurslarının avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi

Microsoft Dynamics NAV:  biznesin  aparılmasına  kömək edən  sistemdir. Hələ  1980-ci ildə  buraxılan  nisbətən sadə  maliyyə  sistemindən  indiyə  qədər Microsoft Dynamics NAV biznesin idarə edilməsi üçün tam funksiyalı  inteqrasiya  olunmuş  həllə  qədər  böyümüşdür.  Bu gün  dünyanın  30-dan  artıq  ölkəsində  50 000 çox  şirkət  bu  sistemin  köməyi  ilə  öz  biznesini  aparır.

bProIns - Sığorta Nəzarəti Sistemi

"bProIns" - proqram təminatı “Bestcomp Group” şirkəti tərəfindən işlənib hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə təsdiq olunmuş standartlara uyğun işləyir. Proqram təminatı sığorta sahəsinə nəzarətlə bağlı informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

bProLib - Elektron Kitabxana Sistemi

"bProLib"- Elektron kitabxana proqram təminatı Bestcomp Group şirkəti tərəfindən işlənib hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə təsdiq olunmuş standartlara uyğun işləyir. Proqram təminatının əsas təyinatı kitabxanada informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılmasıdır.

bProRec - Məhkəmə İclası Proseslərinin Protokollaşdırılması Sistemi

"bProRec"- Məhkəmə prosesinin protokollaşdırılması sistemidir. "Bestcomp Group" şirkətinin proqram məhsulu olan bu sistem Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə təsdiq edilmiş normalara uyğun işləyir və məkhəmə işinin səmərəli idarə edilməsi və dəqiq sənədləşməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Proqram məhsulu onun sürətli tətbiq edilməsini, ona dəyişikliklər edilməsini və sifarişçinin konkret tələblərinə uyğun olaraq sistemin sazlanması imkanlarını təmin edir.

bProCMS - Məhkəmə İşlərinin Elektron İdarəetmə Sistemi

"bProCMS"- proqram təminatı “Bestcomp Group” şirkəti tərəfindən işlənib hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə təsdiq olunmuş standartlara uyğun işləyir. Proqram təminatı məhkəmə işlərinin elektron idarə olunmasının avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

bProMed – e-Səhiyyə Sistemi

"bProMed"- proqram təminatı Bestcomp Group şirkətinin məhsulu olub, səhiyyədə informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılması sistemidir. Sistem, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə təsdiq olunmuş normalara uyğun işləyir.

bProDoc – Elektron Sənəd Dövriyyəsi Sistemi

"bProDoc" - Elektron Sənəd Dövriyyəsi Sistemi Bestcomp Group firmasının proqram təminatı  məhsullarından biridir. Bu sistem Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsaslanan hüquqi normativ aktlara uyğundur və dövlət qurumlarına, həmçinin iri şirkətlərdə kargüzarlığın səmərəli idarə olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

bProMig - Vahid Miqrasiya Məlumat Sistemi (VMMS)

"bProMig" - Miqrasiya xidmətində informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılması sistemi Bestcomp Group şirkəti tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. Sistem Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə təsdiq olunmuş standartlara uyğun işləyir.

1 2